FN FAL
som i Sverige kallades AK 3

Av O. Janson

uppdaterad 2007-03-19

 

En tidig FN FAL utan flamdämpare

 

FN FAL (som står för Fabrique Nationale Fusil Automatique Leger) är en av de mest spridda automatkarbinerna under andra halvan av 1900-talet. I Sverige kallas vapnet också Ak FN.

 

Australiensiska trupper som deltog i Vietnamkriget föredrog i allmänhet att använda den engelska versionen av FN FAL, som kallas L1A1, framför M16 eftersom de hade fria valmöjligheter.

Inte nog med detta - under det förra Gulfkriget Desert Storm så var de engelska soldaterna utrustade med L85A1, som visade sig så dåliga att de var tvungna att skicka efter och byta ut dem mot gamla L1A1 ifrån England för att kunna lösa sin uppgift.

 

FN FAL har tillverkats i mer än 10 länder. Den konstruerades och tillverkades först av Fabrique Nationale Herstal (FN) i Liège, Belgien.

FN FAL antogs av ca 90 länder världen över.

 • England kallade sina FAL för L1A1.
 • Kanada kallade sina FAL för C1 och med tung pipa för C2.
 • Österrike kallade sina FAL för StG58
 • I Sverige prövades vapnet under namnet Ak3

Historien börjar redan under mellankrigstiden. John Moses Browning var ju en av de världens största vapenkonstruktörer. Han arbetade tillsammans med FN och de har tillverkat flera av hans förnämsta konstruktioner.
En av Brownings elever hette Dieudonne Salve. Salve blev en av Brownings närmaste kollegor som konstruktör hos FN.
Ett av deras gemensamma projekt var pistolen Grande Puissance som är mer känd under namnet High Power eller P-35.

Salve fortsatte sitt utvecklingsarbete hos FN efter Brownings död. Ett av dessa utvecklingsarbeten gällde ett halvautomatiskt gevär med ett slutstycke som låstes genom att vinklas och låstes upp genom med hjälp av en gaspistong över pipan. Det är samma konstruktion som Tokarevs automatgevär M38 och M40. Det är oklart om vem som var först av dessa två konstruktioner. Konstruktionen med vinklat slutstycke användes ju även av Ljungman i ag m/42 och i den Sovjetiska SKS. Salve hade sin konstruktion klar 1940, men kriget kom emellan.

Salve flydde till England och tog med sig sina ritningar. Han samarbetade med engelska konstruktörer i England och byggde där flera prototyper av det som senare blev FAL. Dessa första prototyper var avsedda för 8x57 och .30-06 patronerna. Den brittiska patronen .303 passade inte i vapnet p.g.a. sin fläns. Trots att det var en bra konstruktion så vågade engelsmännen inte byta såväl gevär som patron mitt under brinnande krig.

 

SAFN

SAFN
ifrån Venezuela i kaliber 7x57 mm

 

 

Det var först efter kriget som hans konstruktion fick framgång.

Efter kriget byggde FN hans konstruktion och den fick namnet SAFN (Semi Automatic FN) och den accepterades av Belgien 1949 i kalibern .30-06. Detsamma gjorde Luxembourg, Brasilien och Columbia in .30-’06. Det fanns många andra länder som också köpte detta fina automatgevär i olika kalibrar. Venezuela köpte vapnet i 7x57 mm, Argentina i 7,65x53 mm, Egypten i 7,9x57 mm.

SAFN var samma andas barn som Tokarev och Garands automatgevär. Salve hade sett utvecklingen av StG44. Han modifierade SAFN så att den fick en rak kolv för att bättre kunna kontrolleras under helautomatisk eldgivning och snabbare andra skott. Vapnet kunde skjuta både hel- och halvautomatisk eld. Det förseddes med en pistolkolv som passar bättre för taktisk handhavande och han ändrade kalibern till den tyska korta patronen 7,9x33 mm. Det var hans bestämda uppfattning att detta var framtidens patron!

Den första FN FAL hade sett dagens ljus.

 

Till vänster ser vi en av dessa prototyper.

 

Början till slutet för FN FAL

Det var nu problemen började -  NATO (som skämtsamt påstås stå för ”No Activity Talk Only”) skulle ha en gemensam patron.

Till en början såg vapnet ut att bli en mycket lyckad och helt överlägsen konstruktion, när den anpassades till den brittiska patronen 7x43 mm. Om det inte varit för det protektionistiska USA så hade FN FAL i denna mellanklasskaliber förmodligen varit grunden för den fortsatta utvecklingen av automatkarbiner i västvärlden.

 

MEN USA insisterade på att ha en kraftfull patron i 7,62 och senare antog 7,62 NATO med hylslängden 51 mm så modifierade Salve FN FAL så att den kunde skjutas med denna patron.

 

1953 beställde England 3 000 st. FN FAL i 7,62 NATO för soldatprov.

USA beställde också dessa vapen för utvärdering. I USA kallades vapnet för T48.

 

 

 

De begärde och utrustade sina T48 med ett fäste för patronram.

High Standard gjorde verktyg för att tillverka vapnet.

Foto ifrån ARS

  

1954 bestämde sig så England, Kanada och samväldet för att antal FN FAL i 7,62 NATO.

 

Genom att anta denna tunga kaliber så dömde man vapnet till sin egen undergång.

FAL tillverkas inte längre någonstans med undantag för Brasilien i deras fabrik IMBEL och konstigt nog USA!
Tillverkningen i USA hos D.S. Arms är enbart avsedd för den civila marknaden och i viss mån för polisen, vad de nu skall ha ett sådant vapen till. FAL har blivit ett mycket populärt vapen bland civila i USA sedan förbudet mot automatgevär är upphävt

FN FAL fick dåligt rykte ibland militärer genom att vara omöjligt att kontrollera under helautomatisk eldgivning på längre avstånd! Detta beror på den tunga kalibern 7,62 NATO som avger en så kraftig rekyl.

 

 

D.S. Arms SA-85 i kaliber 7,62 Nato som är avsedd för polisiärt bruk i USA.

Vapnet har en mycket kort pipa som resulterar i en kraftig rekyl. Det är också försett med den vanliga fällbara kolven. (Se nedan.)

Foto ifrån D.S. Arms

 

 

Detta medförde att de flesta arméer har antagit FN FAL egentligen är automatgevär och inte automatkarbiner eftersom de är utförda så att de endast kan skjuta halvautomatisk eld.

 

 

Två måttsystem och tre grundvarianter.

FAL använder både det metriska systemet och tum systemet.

 

England och samväldet antog vapnet i en speciell version som baseras på tum gängan till skillnad ifrån den europeiska FN FAL som baseras på mm gängan.

Vapen med tum gänga är bl.a. tillverkade av Enfield och BSA i England, Longbranch Arsenal i Kanada, Lithgow Arsenal i Australien and Ishapore Arsenal i Indien. Dessutom är de amerikanska, som tillverkades av Harrington & Richardson, vapnen oftast baserade på denna gänga.

 

L1A1 som
baseras på
tum systemet.

Lägg märke till det vikbara
omladdnings-
greppet och
 

 

 

Övriga FAL i världen är baserade på metersystemet.
En del av dessa länder är Belgien, Israel, Österrike, Argentina, Brasilien, Mexiko, Sydafrika and Venezuela.

FAL har använts i snart sagt varenda konflikt sedan 1958 till dags dato.

 

En FN FAL tillverkad av FN i Belgien som är baserad på metersystemet.

Lägg märke till det fasta omladdnings-
greppet och omställaren för hel och halvautomatisk eld. Den står här i helautomatiskt läge

 

 

De båda systemen är snarlika men inte fullt ut kompatibla. Det finns vissa typiska kännetecken för de olika systemen.

 

Tum systemets FAL Meter systemets FAL
Endast halvautomatisk eldgivning (oftast). Har alltid omställare mellan hel- och halvautomatisk eld.
Slutstycket hakas inte upp efter sista skottet. Slutstycket hakas upp efter sista skottet
Omladdningshandtaget är fällbart. Omladdningshandtaget är inte fällbart.

Tyngre kraftigare magasin
Metallspår i framkant för styrningen i lådan.

Magasin av pressad plåt.
Dessa kan ha fällbar kolv. Dessa har vanligen inte fällbar kolv.
Magasin för det metriska systemet passar i allmänhet i det tum systemet men inte tvärt om!

Den största skillnaden är alltså att magasinen inte är fullt ut kompatibla!

 

 

 

Tre grundvarianter men olika modeller.

Förutom FAL som är baserade på meter- respektive tumsystemet, så finns det finns i huvudsak tre olika varianter av FN FAL:

 1. Standard modellen
 2. Kulsprutemodellen med tung pipa
 3. Fallskärmsjägarmodellen med fällbar kolv.

 

Här är de vanligaste modellerna

 • FAL 50.00 som hade fast kolv och en vanlig pipa.
 • FAL 50.41, också känd under namnet ”FAL Hbar” eller ”FALO” med en tung pipa och benstöd.
  FAL 50.42 är samma som 50.41 men med träkolv
  Båda dessa vapen är avsedda som kulsprutegevär.
 • FAL 50.61 eller FAL "Para" med fällbar kolv och en vanlig lång pipa.
 • FAL 50.63 eller FAL "Para" med fällbar kolv och en 458 mm kort pipa samt en med 436 mm kort pipa för Belgiska fallskärmsjägare.
  Den kortare pipan var avpassad till flygplanstypen C-119.
 • FAL 50.64 eller FAL "Para" med fällbar kolv och en låda gjord av en speciell aluminiumlegering som kallas Hiduminium.

 

 

Tung pipa

Många FN FAL utrustades med en tyngre pipa och benstöd och användes då som kulsprutegevär med 30-skottsmagasin. Dessa vapen fungerade relativt bra som kulsprutegevär även om de var sämre än kulsprutegeväret Bren  och kulsprutegeväret BAR som det svenska kg m/37, beroende på den lägre vikten hos FN FAL.

 En del modeller som den mycket välgjorda österrikiska StG58 och den brasilianska LAR är utrustade med lätta benstöd som standard medan nästan alla som har den tunga pipan har benstöd.

 

FAL
Heavy barrel

foto ARS

 

 

Sikte

Siktet består av en ställbar diopter och en stolpe som korn. Utförandet kan variera något.

En noterbar skillnad är de kanadensiska och australiensiska FAL med tung pipa.
som har sina dioptrar monterade på dammskyddet och inte på lådans bakre del som är det vanliga.

Dioptern är ställbar till 600 m och den är monterad direkt på lådans bakre del.

Kornstolpen är också ställbar.

 

 

Bajonett och flamdämpare

 

Nästan alla FAL är utrustade med bajonettklack.
FN FAL har olika typer av flamdämpare och ibland inga flamdämpare alls.

Det finns två grundtyper av bajonett.

Båda är avsedda för FAL utan flamdämpare. Båda bajonetterna fungerar som flamdämpare. Båda konfigurationerna har använts på försök i Sverige för Ak3.

Det visade sig tidigt att det var viktigt att använda flamdämpare särskilt på natten för att fienden inte skulle kunna lokalisera soldaten. Knivbajonettens form bryter de utströmmande krutgaserna så det inte exakt går att fastställa var soldaten ligger och skjuter.

 

Knivbajonett.

Lägg märke till vingarna som fungerar som  flamdämpare

 

 

Fällbar kolv.

 

Det finns en version med fällbar stock för fallskärmsjägare och andra liknande förband.

FN FAL fick till viss del omkonstrueras för att utrustas med en fällbar kolv eftersom rekylfjädern går in i kolven på en vanlig FAL. Man flyttade in fjädern i lådans övre del.

Denna fällbara kolv är en av de bästa som konstruerats.

 

FAL 50.63 eller FAL "Para" med fällbar kolv och en kort pipa.

 

 

 

 

Kikarsikten

Kikarsikten monteras vanligen på särskilda dammskydd med fästen för kikarna eller också i form av sidomontage direkt i lådan.

Här är ett dammskydd avsett för kikarsikte som byts ut mot det vanliga dammskyddet.

Här är kikaren monterad på dammskyddet

 

 

 

Isärtagning.

 

Tag ut magasinet och kontrollera att vapnet är tomt.

Mekanismen skall vara spänd och hanen upphakad.

Slutstycket skall vara framfört.

Säkra vapnet.

Öppna på låsanordningen alldeles under dioptern på vänster sida på lådan. (Se bilden ovan.)

Underbeslaget är lagrat i ett gångjärn så att det kan fällas ned för att ta isär vapnet.

 

Dra bak slutstycket i sin helhet.

 

 

Ta bort dammskyddet

 

 

Slutstycket kan tas isär genom att hålla tummen på slagstiftet.

 

 Ta bort gaspluggen genom att trycka in låsbulten med spetsen på en patron.

Vrid pluggen ¼ varv medsols med flänsen på en patron. I detta läget kommer den fjäderbelastade gaspistongen ut.

Dra ut pistongen och fjädern. Dela på dem.

 

 

 

Här syns tydligt lådans nederdel och underbeslaget med den spända hanen.

 

Här syns lådan med underbeslag och avtryckarenhet. Notera det icke fällbara omladdningsgreppet.

 

Funktion:

 

När den avlossade kulan passerar främre delen på pipan finns där ett hål borrat i pipans tak. Krutgaserna strömmar genom detta hål in i en gasregulator som kan ställas om och anpassas efter vilken patron och vilken temperatur som råder. Siffran 7 indikerar det största hålet för krutgaserna och 1 är det minsta. Man skall alltid börja med det största hålet om man vill på ett säkert sätt finna ut vilken inställning man skall ha för en viss patron i en viss temperatur. (Se bilden ovan.) När FAL skall skjuta gevärsgranater så kan hålet stängas helt.

 

Därefter påverkar krutgaserna en pistong som är försedd med en egen fjäder.
Pistongen överför rörelseenergin till slutstycket som börjar röra sig bakåt.
Pistongen återtar sitt ursprungliga läge med hjälp av fjädern.
Slutstycket består av två delar som till en början är låsta i varandra.
Under rörelsen bakåt delas dessa och den ena delen vippar ner på liknande sätt som på MP43 / StG44.

 

Avtryckarmekanismen är en klassisk med avtryckare, en enda avtryckarlänk för såväl hel- som halvautomatisk eld samt en  hane.

 

Lådan var ursprungligen fräst i stål men först 1973 började FN gjuta lådor för att minska produktionskostnaden. Eftersom de flesta tillverkare redan hade sina verktyg och behöll dem så kom utvecklingen för sent.

 

Gemensamt för alla FN FAL är att de har mycket hög kvalité och är funktionssäkra vapen.
De har en brist och det är att de är dyra att tillverka beroende på bearbetning.

Det var just denna svaghet som tillsammans med ett emotionellt betingat avslag på att licenstillverka FN FAL i Tyskland gjorde att FN själva har gjort sin värste konkurrent H&K G3 så framgångsrik.

1957 köpte Västtyskland ett större antal FN FAL för utvärdering. Vapnet kallades av Bundeswehr gör Gewehr 1 - G1. Tyskarna bestämde sig för att anta vapnet och begärde att få licenstillverka det.
FN i Liège hade inte glömt nazisternas ockupation och härjningar under kriget så de vägrade.

Tyskarna fick därför söka sig andra vägar och gick då till CETME i Spanien och dess dotterföretag i Holland som sålde licenstillverkningen av vapnet till Reihnmetall och H & K som började tillverka sitt Gewehr 3 – G3.

Detta vapen, som baserades på den gamla StG45, var bättre anpassat till massproduktion mycket billigare att tillverka. Priset lär ha varit den grundläggande orsaken till att Sverige antog den tyska G3 som Ak4 i stället för FN FAL som kallades Ak3 i Sverige.

 

Tiden är nu till ända för konstruktionen FN FAL och den ersätts av ”moderna” konstruktioner,
som inte i sak är något annat än variationer på den ursprungliga prototypen för FN FAL!

 

 


 

Källor:

FN FAL - användarmanual.

FN Herstal

R. Blake Stevens - The FAL Rifle Deluxe Classic Edition, 1993

Per Arvidsson - Eldhandvapen ISSN 91-87158-04-3

Per Holmbäck

Chuck Karwan, Soldier of fortune

Smith & Smith - Small arms of the world, 1960, ISBN 0-89104-021-8

Century International Arms, P.O. Box 714, St Albans, VT 05478.

ARS, 16014 West Remuda Drive, Surprise, AZ 85387

D.S. Arms, P.O. Box 387, Round Lake, IL 60073

Entreprise Arms Inc., 16021 E. Arrow Highway, Unit B, Irwindale, CA 91706

Gun Parts Corp., West Hurley, NY 12491.

 

 

Åter till sidan med
olika artiklar