En grafisk presentation av vapenutvecklingen
ifrån 1:a Världskriget till 2005

 

Alla länder 1914 - 1918

Långa Armégevär

Kulspruteammunition

 

Kulsprutor

Kulspruteammunition

 

Prickskyttegevär

Utvald kulspruteammunition


 

Alla länder 1939 - 1954

Korta armégevär

Kulsprutepistol

Automatgevär

Kulspruteammunition

Pistol ammunition

Kulspruteammunition

 

Kulsprutor

Kulspruteammunition

 

Prickskyttegevär

Utvald kulspruteammunition

Tyskland 1944 - 1945

Stormkarbin

Kort gevärspatron


 

NATO 1954 - 1980

Automatkarbin
(lämpliga för ½-automatisk eld)

Kulspruteammunition

 

Kulsprutor

Kulspruteammunition

 

Prickskyttegevär

Utvald kulspruteammunition

Sovjetunionen 1947 -

Automatkarbin

Kort gevärspatron 7,62x39 mm

efter 1974 5,45x39 mm

 

Kulsprutor

Kulspruteammunition

 

NATO 1980 -

Automatkarbin

5,56x45

 

Kulsprutor

Kulsprutor

5,56x45

7,62 NATO

 

Prickskyttegevär

Special ammunition 7,62x51 mm

 

USA 2005 -

Automatkarbin
XM8

Kombinationsvapen
OICW

5,56x45
med hylsa av plast

5,56x45
och 20 mm granat
 

Kulsprutor

Kulsprutor

5,56x45

7,62 NATO

 


 

Åter till sidan med
olika artiklar om skjutvapen