Vad är Göta Vapenhistoriska Sällskap?                  

 

Göta Vapenhistoriska Sällskap knoppades av ifrån SVEVAP (Svenska Vapensamlarföreningen i Stockholm) 1981 för att ha sitt säte i Göteborg. Medlemmarna finns huvudsakligen i Västsverige.

Det är ett slutet sällskap för samlare av vapen och tillbehör av alla slag såsom skjut- och blankvapen, militaria, medaljer, militär utrustning samt jakttillbehör, antikt såväl som nytt.

Sällskapet verkar för spridande av kunskap inom dessa områden och verkar för bevarandet av denna typ av kulturhistoria.

Sällskapet ska befrämja lagar, förordningar och av vederbörande myndigheter utfärdade föreskrifter i enlighet med vapenlagstiftningen.

Sällskapet är ett ickepolitiskt, ideellt samlarsällskap som arrangerar samlarträffar och studiebesök samt informerar om denna del av vår kulturhistoria även internationellt, främst genom hemsida och forum.

Sällskapets målsättning är att verka för ett seriöst samlande av vapen och tillbehör till dessa, hjälpa medlemmarna att få kontakt med andra samlare samt verka för bevarandet av kulturhistoriskt och tekniskt värdefulla vapen samt främja medlemmarnas studier och forskning inom våra samlarområden. Målsättningen är också att upprätthålla goda förbindelser och kontakter med olika svenska myndigheter. Inom sällskapet finns specialister på alla våra samlarområden, vi är också remissinstans i vapenfrågor.

Sällskapet deltar på mässor med olika föremål från mycket udda till de enklaste militaria. Vi informerar också om våra olika samlarområden och ger allmänheten möjlighet att få svar på sina frågor.

Sällskapet har en väl utbyggd medlemsservice med bl. a. intyg till myndigheter, produktion av småskrifter om allt som rör militär historia såväl svensk som internationell.

    

För att bli medlem krävs att två av Sällskapets medlemmar rekommenderar den sökande.

För närvarande har vi följande avgifter: 
Inträdesavgiften är 300 kr inkl. klubbnål, årsavgiften är för närvarande 300 kr.

 

Tillbaka