Kod 2626 - 1173941642426.htm

Uppdaterad 2024-03-07

Stadgar och viktiga handlingar

Vårens program 2024,
Kom ihåg: Varje medlem bör köpa minst 2 lotter
varje gång
.

 

Möten på Torsdagar om inte annat anges.
1 februari Årsmöte för 2024 samt lite prat om vår säkerhetstjänst
7 mars Svenska Hemvärnet igår och idag
7 april Stridsvagn T34
2 maj 1600-talets blankvapen
Tisdag 4 juni Milans och Håkan Schutz gevärsskjutning med 50+ gevär
 

 

 

Mässor, auktioner mm. i närheten se mässor

Söndag 14 april Malmö Vapenmässa 10:00-14:00 Inget insläpp av kunder före kl.10 (Utsällare insläpp kl. 08:00)  
Lördag 6 apri Stockholms Militariamässa kl. 10:00
Söndag 26 maj Göteborgs militariamässa  kl. 10 -14