m/1845 repmod flottan

Slaglåspistol

Tot längd: 41 cm

Piplängd: 24,5 cm

Kaliber: 16 mm