Göta Vapenhistoriska Sällskap

Artiklar som har givits ut  under de första 25 åren

Tyvärr har de flesta tagit slut.

Nr 1

Carl Gottfrid Hellwig. (av Olof P. Berg)

Nr 2

Pistolens utvecklingshistoria. (av Henrik Wanfringe)

Nr 3

Blankvåpen i de förste norske militaere oppsettinger.

Nr 4

De försvunna huggarna
Carl XIV Johans hederssablar  (av Olof P. Berg)

Nr 5

Den tyska karbinen modell 98K
Garandgeväret.                         (av K-O Björsell)

Nr 6

Adjutantsuniform ifrån Carl XIV Johans tid.
Den svenska traditionen bland norska vapen
Norska sidovapen - en jämförelse med svenska vapen.

Nr 7

Sabeltaskan i svenska armén.

Nr 8

Kriget 1788 Norge mot Sverige. Ett 200-årsminne.

Nr 9

Bilder över svenska kartuschlådor för officerare och underofficerare.

Nr 10

Svensk postiljonsbeväpning.
Gripandet av konung Gustav IV Adolf.

Nr 11

Stralsundsabeln och von Schill.
Automatkarbinen.

Nr 12

Marinens blankvapen.

Nr 13

Fångvårdens vapen.

Nr 14

Automatgevär m/42.
Kulsprutepistolen inom det svenska försvaret.

Nr 15

Jakob Georg Sandberg, den okände vapenkonstruktören.
Savolaxsabeln.
Sommarstriderna på Karelska näset.

Nr 16

Varianter på 1800-talets manskapsablar.
Svenskarna i Karlstadt under 30-åriga kriget.
Kungl. Västgöta regementes knappar.

Nr 17

Göta Vapenhistoriska Sällskap - 20 år.
Den orientaliska sabeln i Sverige.
Automatgeväret.

Nr 18/19

Svenska blankvapen del 2                             (av Olof P. Berg)
Underofficers och manskapsvapen
Flygvapnet
Hirschfängare

Postgiro 50 72 67 - 3

 

Här är de nya artiklarna

Åter till sidan med
olika artiklar