Tyska utmärkelser ifrån 2:a Världskriget, "i ny form", som är tillåtna i dagens Tyskland.


 Förord

Mitt varma tack till samlarkollegorna på German Combat Awards som har bidragit med såväl ursprungstexter som bilder. Detta utmärkta forum är mycket drivande när det gäller dokumentation av 1957 typen av tyska utmärkelser.

Jag vill poängtera att det jag har översatt till svenska har jag gjort som den amatör jag är och försökt dokumentera min och andras kunskap om dessa utmärkelser så gott det går. Jag har bara dokumenterat det som är min egen uppfattning om samlarobjekten. Givetvis kan andra samlare ha andra uppfattningar och dessa skall självklart respekteras. Det är när man kan lägga fram bevis för vad man har kommit fram till som vi utvecklas.

With courtesey of the 57 Forum on German Combat Awards

/ Olof Janson

Lite om den nya formen av Tyska utmärkelser ifrån 1957

Här vill vi beskriva ett mycket intressant samlarområde. Det handlar om de tyska krigsutmärglelserna som är ifrån tiden 1934-1945 men som är omändrade till en ny accepterad form. Dessa utmärkelser är inte förargelseväckande och rör inte upp sinnena på samma sätt som nazisternas egna utmärkelser gjorde. De har dessutom en annan stor fördel - de är väsentligt billigare än de ursprungliga. Ofta är de bara tiondelen så dyra. En samlare kan skaffa sig en fin samling utan att betala en halv million kronor eller mer.

De flesta människor avskyr nazisternas hakkors eller svastika runt om i världen. Efter kriget förbjöds denna förhatliga hakkorssymbolen (svastika) i Tyskland (Bundesrepublik Deutschland).
När efterkrigstidens västtyska försvar, Bundeswehr, byggdes upp fanns det givetvis många gamla veteraner med ifrån kriget. Dessa kunde inte bära sina utmärkelser ifrån kriget. Tyskland har i allmänhet tagit väl hand om sina veteraner och låtit dem samlas och besöka kurorter. Vid dessa träffar bar veteranerna sina utmärkelser men ofta med den förbjudna symbolen borttagen.

Här är några sådana exempel.

 För att komma tillrätta med problemen för veteranerna i Bundesweher instiftades en ny lag den 26 juli 1957 som gjorde det möjligt att åter bära de flesta av dessa utmärkelser och medaljer men nu utan hakkors. Dessa kallas också för utmärkelser i "den nya formen". Denna nya form innebär att nazisternas hakkors och riksörnen är avlägsnad ifrån utmärkelsen, men i övrigt så liknar de varandra. Den nya formen gäller för ordnar och utmärkelser som instiftades under åren 1934 till och med 1945.

Riddarkorsbäraren Ludvig Bauer i Bundeswehrs uniform.
Han var reservofficer och tog avsked som Överstelöjtnant.

 

 Vi kommer på några sidor här ta upp dessa utmärkelser.

 Ofta delar man upp utmärkelserna i fem grupper allt eftersom de är tillverkade.

Kat.

Tillverkningsår cirka

Förklaring

1

1950-talet

Mycket tidiga veteranutmärkelser

2

1960 -65

Tidiga veteranutmärkelser

3

1966 -70

Senare veteranutmärkelser

4

1970 - mitten på 80-talet

Sent tillverkade. Oftast tillverkade för samlare

5

Mitten på 80-talet till idag

Kopior och förfalskningar

Samlare är vanligen intresserade av så tidiga märken som möjligt. Dessa tillverkades för veteranerna och kunde bytas ut mot originalen eller mot uppvisande av urkunder för utmärkelserna.
Dessa mycket tidiga och tidiga utmärkelser är i allmänhet mer sällsynta än motsvarande som tillverkades under tiden 1934-1945! Om man betänker att det var bara veteraner som kunde få ut dessa utmärkelser och det fanns inte så många kvar och ännu färre som hämtade ut de utmärkelser som de hade rätt till.

Det är också intressant med den tredje gruppen som användes dels av veteraner men huvudsakligen av samlare. Under början på 80-talet samlades fortfarande veteranerna till möten och rekreation i bl.a. Baden Baden. Tyvärr kan inte dessa utmärkelser jämföras med de tidigare när det gäller utförande och ytbehandling.

Senare tillverkade utmärkelser är endast tillverkade för samlare och saknar därför historiskt intresse, men för nya samlare av utmärkelser i 1957 års nya form kan de nya fylla ut hålen i en samling i avvaktan på en riktig gammal goding. Se bara upp så att ni inte får tag på en förfalskad avgjutning!

 Nästan alla tyska utmärkelser gjordes om och fick som namnet säger en ny form bortsett ifrån de fåtal utmärkelser som saknade hakkorset och riksörnen. Ett exempel på detta är "Marine-Frontspange" som tillverkades för hand av sjömännen under kriget men serietillverkades som ny form 1957.

Man kan notera att ett antal utmärkelser som förmodligen aldrig existerat i verkligheten men bara på pappret under kriget, finns upptagna i denna förordning ifrån 1957.

Föreskriften i bilder och information på tyska finns här:
 http://ordensmuseum.de/Ordensjournal/Ordensjournal18Apr10Hersteller.pdf

 

 

1957 års nya form

Tillverkaregenskaper för respektive utmärkelse.

Skillnader mellan tidiga och senare utmärkelser samt förfalskningar. 
Järnkors, Krigförtjänstkors och Tyska Kors i Guld och Silver 

Utmärkelser för sårade

Utmärkelser för Flyget           

Utmärkelser för Marinen      

Utmärkelser för Hären      
Utmärkelser ifrån olika fälttåg. 
Några 57- tillverkare Steinhauer & Lück Wilhelm Deumer Assmann & Söhne Rudolf Souval
L/11
L/16
Förteckning över tillverkare och deras koder under 3:e Riket.
  Varning för att köpa av dessa på ebay!
Håll er långt ifrån dem!

courtesey of the 57 Forum on German Combat Awards

 2015-05-09

[Överst på sidan]