Turkisk Krigsmedalj 1915.

Medaljen kallas även "Eiserner Halbmond" på tyska

 

Detta är ursprungligen en turkisk krigsförtjänstmedalj som bars av många tyska soldater till uniform. På engelska har den fått smeknamnet Gallipoli Star.

Den instiftades i Turkiet 1915 av överbefälhavaren Enver Pasha under Sultan Mehmed Reshad V tid som härskare utan dennes medgivande.

Enver Pasha som egentligen hette Ismail Enver, var överbefälhavare i Turkiet 1915 till den 4 oktober 1918 då han blev avskedad. Enver Pasha var konstruktören bakom alliansen mellan Tyskland och Turkiet före och under 1:a Världskriget.

Tyskland lät flera av sina generaler vara med den turkiska armén. En av dessa generaler var Otto Liman von Sanders som ledde de turkiska styrkorna framgångsrikt vid Gallipoli slaget. Andra generaler var Erich von Falkenhayn, Colmar Freiherr von der Goltz, and Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein. Med dessa generaler följde givetvis ett större antal officerare och annat stöd i form av vapen och annan utrustning. Följden blev att dessa tyska soldater ofta tilldelades den turkiska krigsförtjänstmedaljen ifrån 1915.

Dessa veteraner bar sedan sina utmärkelser även under 2:a Världskriget.

Medaljen godkändes senare av Sultan Mehmed VI, men då hade Enver Pasha tvingats gå i landsflykt.

 ----

Enver Pasha fortsatte sin militära karriär som befälhavare för en mindre styrka muslimska elitsoldater ifrån Turkistan. Den muslimska befolkningen hade rest sig mot Bolsjevikerna i det som kallas Basmachi revolten. Under den största muslimska högtiden Eid Kebir gjorde han misstaget att låta endast ett mindre antal soldater hålla vakt. Detta utnyttjades av Röda Armén som i en överraskande kavalleriattack under ledning av Yakov Melkumov tillintetgjorde styrkan vid Abi Derya nära Dushanbe som är den största staden i Tajikistan. Enver Pasha stupade på denna plats den 4 augusti 1922.

 ----

1915 års Krigsförtjänstmedalj finns i två utföranden:

1 - Vackert emaljerad i rött
2 - Lackad i rött

 Den första varianten var avsedd för officerare och den andra lackade för manskap.

 Den tillverkades även av tyska medaljtillverkare efter 1933 precis som många järnkors daterade ifrån 1914 och såldes privat till veteraner.

 

Den instiftades i Turkiet 1915 av överbefälhavaren Enver Pasha under Sultan Mehmed Reshad V tid som härskare utan dennes medgivande.

Enver Pasha som egentligen hette Ismail Enver, var överbefälhavare i Turkiet 1915 till den 4 oktober 1918 då han blev avskedad. Enver Pasha var konstruktören bakom alliansen mellan Tyskland och Turkiet före och under 1:a Världskriget.

Tyskland lät ett antal av sina generaler vara med den turkiska armén. En av dessa generaler var Otto Liman von Sanders som ledde de turkiska styrkorna framgångsrikt vid Gallipoli slaget. Andra generaler var Erich von Falkenhayn, Colmar Freiherr von der Goltz, and Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein. Med dessa generaler följde givetvis ett större antal officerare och annat stöd i form av vapen och annan utrustning.

Dessa tyska soldater tilldelades ofta den turkiska krigsförtjänstmedaljen ifrån 1915.

Dessa veteraner bar sedan sina utmärkelser även under 2:a Världskriget.

Medaljen godkändes senare av Sultan Mehmed VI men då var Enver Pasha tvingats gå i landsflykt. Han slutade sina dagar som befälhavare för en mindre styrka muslimska elitsoldater ifrån Turkistan som hade rest sig mot Bolsjevikerna som tagit över landet. Under den muslimska högtiden Eid

 

Medaljen är i allmänhet gjord av en bronslegering eller silver. Den är vackert emaljerad och försedd med arabisk text som uttalas Bismillah-ir-rahman-ir-rahim, sultanens valspråk samt årtalet 1333 enligt Islamisk tideräkning dvs. 1915

 

Framsidan av 1915 års Krigsförtjänstmedalj
för officerare

Baksidan av samma medalj

Krigsförtjänstmedalj
för manskap.

Krigsförtjänstmedaljen 1915
syns här buren av en veteran på höger bröstficka

Lyxvariant i silver

 

 

 

Samlingssidan