Märken ifrån USA - 2:a Världskriget

US Airborne märken ifrån 2:a Världskriget

 

11 Luftburna divisionen var en av de fem första Luftburna divisioner som bildades i USA och den
grundades 25 februari 1943 och

 

 

 

101 luftburna divisionen
även kallad

The Screaming Eagles

Denna luftburna division ingår i US Army.
Den bildades 16 augusti 1942.

Menig infanteriet 101 Luftburna

 

82nd Airborne Division
även kallad All-American

Detta är en amerikansk armédivision huvudsakligen utbildad för luftburna militära operationer.

 

 

 

 

17 Airborne
Talon from Heaven or Thunder from Haeven

Detta är också en amerikansk armédivision huvudsakligen utbildad för luftburna militära operationer.

Grundades 15 april 1943 under befäl av General William M Miley

."If everyone is thinking alike,
..........then somebody isnt thinking."

....................................... ......General George S. Patton

Artilleriofficer 17 Luftburna


First Special Service Force  och Rangers

First Special Service Force och Rangers accepterade märken

The 1st Special Service Force var en gemensamt USA-kanadensiska enhet utbildas för vinteroperationer bakom fiendens linjer. Enheten hade korsade pilar snarare än standard infanteri grenens insignier och hade en egen insignie för axelärmen som godkänts i 1942 (ursprungliga exemplet ovan). Geoffrey Pyke, en briljant om än mycket excentrisk engelsman, ursprungligen övertygad om att en specialstyrka kan dominera vinterslagfältet. Enheten bestod av tre små regementen och en understödsbataljon. Men det ursprungliga uppdrag för vilken enheten skapades annullerades och enheten utkämpade hårda strider i Italien och södra Frankrike innan den inaktiveras i december 1944/January 1945.

 

Rangers

Ranger Styrkan i den amerikanska armén skapades sommaren 1942 att genomföra räder bakom fiendens linjer eller på fiendens kuster och hade som förebild brittiska Commandostyrkor. Major William O. Darby fick befälet över den nya enhetens utbildning i Storbritannien, som utvidgas till tre bataljoner (första, tredje och fjärde) och de kallades kollektivt "Darbys Rangers." Ytterligare två bataljoner (andra och femte) tränades på Camp Forrest, Tennessee och skickas till Europa före D-Dagen. Sjätte Ranger bataljonen bildades 1944 av den 98: e Fältartillerienheten och var aktiva på Stilla havets krigsskådeplats.

Rangers allmänna axelmärke godkändes 1943 och var lika för alla Rangers enheter. Det består av en blå romb med en ram och text i gult.

Det fanns också axelmärken som inte var godkända för de sex Ranger infanteribataljonerna som sattes upp under andra världskriget. Alla har liknande utseende men med respektive bataljonsnummer. Designen av märket gjordes av förstesergeanten Anthony Rada vid 1:a Ranger-bataljonen 1942, när enheten var stationerad på Nordirland. Trots att denna design är äldre än den godkända blå romben som antogs år 1943, fortsatte många enheter att bära Radas design. Rangers enheter led stora förluster under ett antal hårda striderna i kriget, inklusive Dieppe räden, landstigningen Cisterna på Anzio brohuvudet och anfallet på Pointe du Hoc under Normandie landningstigningen. Dessa märkesbågar har omfattande reproduceras och kopierats under efterkrigstiden. Här visas de äkta.

 

 

Rangers icke godkända märken.

 

Tillbaka till Utmärkelser och märkens samlingssida