Siaröfortet.

 

Ett fort ifrån 1:a Världskrigets dagar som ingick i Vaxholms försvarslinjer.

Fortet har renoverats i slutet på 1990-talet för 35 miljoner kronor av Statens Fastighetsverk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närförsvarslinjerna.

 

En vy ifrån eldledningscentralen.

 

Kustartilleriets lodbasmätare M/1913

 

Här ovan ser vi kanontornets bas och en laddbrygga för projektilerna.

Och så här bodde besättningen i fortet.

 

Och så här ser stranden ut på sommarkvällen.

 


 

 

Kanonernas historia.

 

Siaröfortets kanoner kommer ju som ovan nämnts ifrån Svea.

1. klass pansarbåten eller pansarskeppet Svea som hon också kallades byggdes på Lindholmens varv.
Hon sjösattes 20 september 1886 och utrangerades 30 december 1941.

 

Bestyckning:

Ursprunglig:

2 st. 25,4 cm kan M/85 i dubbeltorn
4 st. 15,2 cm kan M/83
2 st. 38 mm kan M/84
4 st. 25,4 mm fyrpipiga ksp M/77
1 st. 12 mm tiopipig ksp M/75
4 dbl 25 mm ksp M/84
1 st. 38,1 cm Torpedtub M/89 i stäven

 

Svea moderniserade 1896-1897 då fyra 15,2 cm kanoner ersattes med Bofors 12 cm snabbeldskanoner m/94.

 

1905 gjorde man en ny ombyggnad. det förliga dubbeltornet byttes mot en enkel 21 cm kanon M/98 och det medelsvåra  artilleriet ersattes av 7 st. 15,2 cm kanoner M/98 i enkeltorn.

 

Pansarskeppet Svea ca 1910.

Siaröfortets kanoner syns på sidan av fartyget.

1915 byggdes hon om igen då två 15,2 cm torn togs bort och hon kom att användas som kasernfartyg.
1921 togs 21 cm kanonen och de återstående 15,2 cm pjäserna bort.

Det var  två av dessa 15,2 cm kanoner som kom att placeras på Siaröfortet.

 

 

Tillbaka