Länkar

 

Svenska Vapenhistoriska Sällskapet
Svenska Vapensamlarföreningen i Stockholm (SVEVAP)
Vaabenhistoriskt Selskap, Danmark
Norsk Våpenhistorisk Selskap, Norge
Skånes Vapenhistoriska Förening
Sveriges Vapenägares Förbund
Bayonets  of Scandinavia med alla svenska mynningsladdade gevär.
Stockholms Vapenfabrik