Göta Vapenhistoriska Sällskap
(GVhS)

En presentation


Sällskapets grundare Olof P. Berg 1918 - 2016

 

(*SVEVAP = Svenska Vapensamlarföreningen i Stockholm grundad 1967)

GVhS är ett slutet sällskap för kulturarbetare för bevarandet av en del av vår historia.  Kulturarbetet består i att beskriva, samla på och presentera tillbehör av alla slag av saker och historia som tillhört militär, såsom skjut- och blankvapen, uniformer, medaljer, militär utrustning, militaria samt jakttillbehör, antikt såväl som nytt. Märk väl att det som var nytt för 50 år redan är omodernt och historia redan idag på detta område, beroende på den extremt snabba utvecklingen idag.

Sällskapet verkar för spridande av kunskap inom dessa områden och verkar för bevarandet av denna typ av vår kulturhistoria.

Sällskapet ska befrämja lagar, förordningar och av vederbörande myndigheter utfärdade föreskrifter i enlighet med vapenlagstiftningen.

Sällskapet är ett icke-politiskt, ideellt samlarsällskap som arrangerar samlarträffar, studiebesök och årliga publikationer samt informerar om denna del av vår kulturhistoria även internationellt, främst genom hemsida och forum.

Sällskapets målsättning är att verka för ett seriöst kulturarbete genom t.ex. samlande av vapen och tillbehör till dessa, hjälpa medlemmarna att få kontakt med andra samlare samt verka för bevarandet av kulturhistoriskt och tekniskt värdefulla vapen samt främja medlemmarnas studier och forskning inom våra samlarområden. Målsättningen är också att upprätthålla goda förbindelser och kontakter med olika svenska myndigheter. Inom sällskapet finns specialister på alla våra samlarområden, vi är också remissinstans i vapenfrågor.

Sällskapet deltar på mässor med olika föremål från mycket udda till de enklaste militaria. Vi informerar också om våra olika samlarområden och ger allmänheten i såväl Sverige som övriga världen möjlighet att få svar på sina frågor. Intresset för svensk militär utrustning är mycket stor utomlands. Det kommer dagligen olika frågor från andra länder.

Sällskapet har en väl utbyggd medlemsservice med bl. a. intyg till myndigheter, produktion av skrifter om allt som rör militär historia såväl svensk som internationell.

    

För att bli medlem krävs att två av Sällskapets medlemmar rekommenderar den sökande.

För närvarande 2018 har vi följande avgifter: 
Inträdesavgiften är 300 kr inkl. klubbnål, årsavgiften är för närvarande 350 kr.