Svenska militära Flintlås och Slaglåsvapen

Flintlåsgevär

Flintlåspistoler

Slaglåsgevär

Slaglåspistoler

Karbiner och Dragongevär

Åter

Göta Vapenhistoriska Sällskapet 
m.h.a
våra medlemmar

Svenska Militära Flintlås och Slaglåsvapens huvudsida.

Copyright 2021 Oldtimers Guns Swe.
gäller alla bilder på dessa hemsidor om inte annat anges.

 

 
Sidan ska hjälpa läsaren att identifiera angivna modeller. Den innehåller antagna modeller av handeldvapen inom armén och flottan. Sidan gör inte anspråk på att vara komplett, men kan kompletteras efter hand.

 Alla texter och bilder publiceras med tillstånd från vänner och bekanta samt Armémuseum, Marinmuseum, Kulturparken Småland och Österåkers Hembygdsmuseum. Copyright: Oldtimers Guns Swe.

 I sökrutorna med årtal förekommer förkortningarna:

arm = armén; flo = flottan; rep = reparationsmodell; för = förändringsmodell; fot = fotjägare; fäl = fältjägare; off = officer; uof = underofficer: kad = kadett; baj = bajonett; sab = sabelbajonett; pon = pontonjär.

 Uppgifter om bajonetterna finns på Per Holmbäcks hemsida: Bayonets of Scandinavia, www.holmback.se.

 Kontakt via mail: oldtimers.guns.swe@gmail.com

  

 

 

 

Åter Göta Vapenhistoriska sällaskapet