Göta Vapenhistoriska Sällskapets skrifter
Nr Årtal Artikel 1 Artikel 2
1 1982 Carl Gottfrid Hellwig. (av Olof P. Berg)
2 1983 Pistolens utvecklingshistoria. (av Henrik Wanfringe)
3 1984 Blankvåpen i de förste norske militaere oppsettinger
4 1985 De försvunna huggarna   (av Olof P. Berg) Carl XIV Johans hederssablar
5 1986 Den tyska karbinen modell 98K K98K Artikeln i färg Garand geväret.
US Rifle M1
M1 artikeln i färg
6 1987 Adjutantsuniform ifrån Carl XIV Johans tid. Den svenska traditionen bland norska vapen Norska sidovapen - en jämförelse med svenska vapen
7 1988 Sabeltaskan i svenska armén. Huggaren för Gotlands nationalbeväring m/1810
8 1989 Kriget 1788 Norge mot Sverige Fälttåget i Bohuslän 1788
9 1990 Bilder över svenska kartuschlådor för officerare och underofficerare      När norra Halland hörde till Norge  
10 1991 Svensk postiljonsbeväpning. Gripandet av konung Gustav IV Adolf/  CXII värja
11 1992 Stralsundsabeln och von Schill. Automatkarbinen
12 1993 Marinens blankvapen 

              av Olof P. Berg   

13 1994 Fångvårdens vapen     
14 1995 Automatgevär m/42. Kulsprutepistolen inom det svenska försvaret.
15 1996 Jakob Georg Sandberg, okänd  vapenkonstruktör.
Savolaxsabeln.                                                                          

Sommarstriderna på Karelska näset.
16 1997 Varianter på 1800-talets manskapssablar. Svenskarna i Karlstadt under 30-åriga kriget. Kungl. Västgöta regementes knappar
17 1998 Den orientaliska sabeln i Sverige. Automatgeväret
18/
19
1999 Svenska blankvapen del 2 (av Olof P. Berg) Underofficers och  , Flygvapnet, Hirschfängare  *
20/
21
2000 Svenska blankvapen del VI (av Olof P. Berg) *
22/
23
2011 Colt Thompson Kulsprutepistol i svensk tjänst.      Tillägg på Engelska

     

Utvecklingen av den franska dolken Mod. 1919 ”Le Vengeur de 1870”     

24 2015 Fairbairn-Sykes Fighting Knife   *
25 2016 Mausergeväret skriven av Eskilstuna VhF  *
26 2017 GVhS Jubileumsbok 2017 
27 2018 De engelska Lee Enfield gevären 
28 2019 Historien om Avtomat Kalashnikova (AK) 1949-2019  pdf-fil  The Story of AK 1949 - 2019
By Max Popenker
  pdf-file 
29 2020 Göran Hanssons Minnes skrift om Signal- och Lyspistoler
30 2021 En ABC-bok om H-J knivar och tyska bajonetter till och med SG42
Extern Länk

Eskilstuna Vapenhistoriska Förening

Med många fina artiklar i pdf-format.

 

Skrifter märkta med * (stjärna) finns inte här vare sig i bildform eller som pdf-fil.
 

Åter svenska förstasidan