Ryska pistoler fram till och med 2:a Världskriget

 

Text och bild om inte annat anges av O. Janson.

Jag gör inte anspråk på att visa alla Ryska vapen, utan endast endast ett urval av de mest kända och de som har en viktig plats i historien. Det är vapen dessutom har funnits med på våra möten. Mitt varma tack till alla medlemmar som har bidragit med material.

 


 

Nagant revolver

 

1895 antog Ryssland en revolver som har ett ovanligt system: Gastätande trumma. När hanen spänns så förs trumman mot pipans bakre del. Pipan är konisk och passar in i patronernas hål i framkanten på trumman så att trumman och pipan låses ihop. Revolvern har producerats i såväl singleaction som doubleaction utförande. Revolvern tillverkades fram till och med 2:a VK. Den har också tillverkats i .22LR.

 

Den ryska Nagant revolvern

Här är hanen inte spänd och trumman är i sitt bakre läge.
Man kan tydligt se avståndet mellan trumman och pipan.
Detta avstånd är något större än på en vanlig revolver.
Här är hanen spänd och trumman ligger i framfört läge.
Nu har det istället blivit ett avstånd bakom trumman mellan trumman och bakplanet på stommen. Lägg märke till det långa ledade slagstiftet på hanen.

 

Kulan sitter långt inne i hylsan och är här en Normatillverkad wadcutterkula.

 
Till vänster syns en laddad patron till Nagant revolvern
och till höger är en rysk 7,62 pistolpatron, som också användes i kulsprutepistolerna.

 

Här är rysk ammunition
med mantlad kula.

Kulan (4) sitter långt inne i hylsan (1) och som syns på den här ritningen
 

 

Vapnet är förhållandevis lätt att ta isär och sätta ihop.

Här är bilder ifrån en instruktionsbok ifrån 1944

Här syns plattan dvs. höger sida av revolvern, som hanen och avtryckaren är upphängda på

 

Tekniska specifikationer
Kaliber        (mm) 7,62x23
Total längd (mm) 230
Piplängd    (mm) 110
Magasinstyp/kapacitet 7 patroner i gastätande trumma
Vikt oladdad        (kg) 0,75
Kulhastighet Vo   (m/s) 275

 


 

Pistoler

Ryssland har haft ett stort antal automatpistoler. Den ryske tsarens armé gjorde diverse försök med olika pistoler. De köpte bland annat 300 Borchardt pistoler för att utrusta finska arméenheter. Finland tillhörde ju på denna tid Ryssland.

 

Borchardt komplett med axelstöd och hölster för pistolen.

 

Man köpte också FN pistol M1900 och M1903. Flera av dessa M1903 var försedda med axelkolv.

 

FN pistol M1900

 

 

M1903 med löskolv som axelstöd.

 

Man köpte även ett antal Parabellumpistoler (Luger).

 Ett annat vapen som köptes var Mauser pistoler av Bolo typ i kaliber 7,63 Mauser.

 

 

Mauser pistol av typen Bolo.

 

Ett annat vapen som ryssarna köpte var Colt 1911. Det var civilt tillverkade Coltar som låg i serierna C50 000 till C85 000. Dessa köptes av tsaren 1915 och 1916.

 

Civiltillverkad Colt 1911

 


 

TT-33

 Feodor Vasilevich Tokarev.

 

1929 beslöt den Sovjetiska Artilleri kommittén att införa en enhetlig patron för såväl pistoler som kpistar. De införde 7,62x23 som har samma mått som 7,63 Mauser.

Det var en förenklande åtgärd som de beslöt att införa. Man använde samma kaliber till samtliga vapen oavsett om de var pistoler, kpistar, gevär eller kulsprutor. Samtliga vapen använde samma pipämne med samma räffelstigning som bara kapades av till lämplig längd.

Feodor Vasilevich Tokarev som föddes 1871 presenterade då en pistol för kommittén. Han hade redan låtit tsarens armé testa några automatgevär som han hade konstruerat 1910-1914. Han hade varit chefsingenjör för såväl vapenfirman Sestroretsk som den kända Tula fabriken. Långt före sin tid konstruerade han en pistol som byggde på principen tungt slutstycke som hade en magasinskapacitet på hela 22 patroner och kunde skjuta såväl hel- som halvautomatisk eld. Trots att det fungerade mycket bra så föll det inte beslutsfattarna i smaken. Enhandsvapen ansåg mindre lämpliga än tvåhandsvapnen kpistar som hade blivit på modet efter 1:a Världskriget.

 

Här är två olika TT-33.

Överst en TT-33, med primitiva kolvsidor av trä,
som är tillverkad 1943

Underst en TT-33 som är tillverkad 1950

 

 

Pistolen kan lätt tas isär utan specialverktyg.
Släktskapet med Colt 1911 är uppenbart.

Nederst plockas hanhuset ut ur stommen.

Hanhuset kan enkelt demonteras i fält!

 

 

Magasinet är mycket lätt att ta isär. Man bara trycker in en skruvmejsel som visas här.

 

Magasinsinbotten dras år sidan och fjädern och patronföraren kommer ut.

Magasinet är mycket lätt att rengöra

 

 Tokarev gjorde sedan en mycket förenklade kopia på John Moses Brownings Colt 1911 pistol.

Den 23 december 1930 skickade han sin nya pistol Tula-Tokarev 30 (TT-30) att delta i en test för en ny Sovjetisk armépistol. Resultatet blev att 1 000 av dessa pistoler beställdes för fältförsök som genomfördes i januari 1931.

93 000 pistoler TT-30 tillverkades av Tula.

Pistol TT-30 förbättrades successivt och antogs 1936 något förenklad och modifierad som Tula-Tokarev 1933 (TT-33). Denna pistol kom att bli en av de mest spridda och framgångsrika konstruktionerna i östblocket.

Ett enkelt sätt att se skillnad på dessa två modeller är att låsklackarna på pipan på TT-30 bara finns på övre halvan av pipan (på samma sätt som på en Colt 1911) medan på TT-33 så har man svarvat spåren runt om hela pipan.

En annan uppenbar skillnad är att TT-30 har ett löstagbart skydd för hanens fjäder som sitter i kolven. Detta lock bär oftast vapnets serienummer. TT-33 saknar detta lock – kolven/stommen är gjord i ett stycke och fjädern har anpassats till detta. Vapennumret saknas också på denna plats.

Vapnet saknar säkring och har samma geniala länksystem för pipan och dess låsning som Colt 1911.
Just detta länksystem gör dessa pistoler en av de starkasta konstruktionerna och kan därför klara av att hantera den mycket kraftiga kpistpatronen 7,62x23 mm.

När kriget bröt ut så blev det fullt sving i produktionen av TT-33. Trots att TT-33 var ett nytt vapen så tillverkades det parallellt med Nagant revolvern av Tula och andra fabriker beroende på den stora bristen på enhandsvapen. Maskinerna och verktygen för Nagantrevolvern fanns ju redan.

  

Antal pistoler TT-30 som tillverkades respektive år.
1933 6 000
1934 47 000
1935 40 000
Summa: 93 000 st. TT-30
 

Antal pistoler TT-33 som tillverkades respektive år.

1935 50 000
1936 50 000
1937 60 000
1938 95 000
1939 100 000
1940 100 000
1941 120 000
1942 160 000
1943 200 000
1944 200 000
1945 100 000
 Summa: 1 235 000 st. TT-33

 

Produktionen av TT-33 fortsatte fram till 1954 då den ersattes av pistolen Makarov.

 

Tekniska specifikationer
Kaliber        (mm) 7,62x23
Total längd (mm) 195
Piplängd    (mm) 117
Magasinstyp/kapacitet Enkelradigt för 8 patroner
Vikt oladdad        (kg) 0,85
Kulhastighet Vo   (m/s) 420 m/s

 


 

Källor:

Maxim Popenker, St. Petersburg, Russia; http://world.guns.ru/main-e.htm
Bengt Johansson
Jimmy Johansson
Smith & Smith / Small arms of the world.  A&W Visual library 1960
Diverse Ryska manualer.

 


 

Ryska tre linjers gevär
Ryska Nagantrevolvern och pistoler fram till och med 2:a Världskriget
Ryska pistoler efter 2:a Världskriget.

Åter till samlingssidan