Ryska pistoler efter 2:a Världskriget

 

Text och bild om inte annat anges av O. Janson.

Jag gör inte anspråk på att visa alla Ryska vapen, utan endast endast ett urval av de mest kända och de som har en viktig plats i historien. Det är vapen dessutom har funnits med på våra möten. Mitt varma tack till alla medlemmar som har bidragit med material.

 


 

Makarov PM

Makarov PM - Pistola Makarova

 

 

Efter 2:a Världskriget (VK) så insåg den Röda Armén att en mycket svag länk i vapenkedjan var deras pistoler. När de Sovjetiska trupperna ockuperade Walthers fabrik i Zella-Mehlis så tog de tillvara samtliga ritning och maskiner som de fann där. Man var mycket insåg fördelarna med detta funktionssäkra vapen, men man ville ha det i en kraftigare kaliber än den vanliga 7,65 mm. Man utvecklade en patron i 9x18 mm som var så kraftig som möjligt för att gå att använda i en pistol som fungerade enligt principen tungt slutstycke. Vi svenskar hade ju försökt att bygga om vår pistol m/1907 till 9x19 mm men insett att den patronen var för kraftig för konstruktionen tungt slutstycke.

1951 antogs så Pistola Makarova i kaliber 9x18 mm PM. Pistolen kom att ersätta TT-33.

Makarov anses ofta som en av världens bästa fickpistoler. Den är ju inspirerad av Walther PP men det är ingen ren kopia. Den tjänstgör fortfarande som ett viktigt tjänstevapen för såväl militärer som polisiära styrkor i Ryssland.

Makarov är en enkel, robust och funktionssäker konstruktion precis som Walther PP, men billigare att tillverka. Problemet med såväl Walther PP som Makarov är att det krävs mycket skytteträning för att kunna bli träffsäker med vapentypen. Den effektiva skottvidden anses bara vara 15-20 m, och detta gör den till ett utmärkt defensivt vapen.

Makarov är en pistol helt i stål liksom Walther PP, med manuell säkring på manteln som låser slagstiftet och fäller ner hanen när vapnet säkras och pistolen är spänd. Båda vapnen har en upphakningsanordning för manteln som fungerar när magasinet är infört och tomt. En skillnad mot Walther PP är att manteln kan släppas fram ifrån sitt bakre läge med hjälp av en mantelfrigörare, liksom Colt1911, Walther P38 m.fl. En annan skillnad är att magasinets låsning sitter i botten på kolven. Det finns emellertid exportvarianter som har en knapp mitt på kolven som frigör magasinet. Makarov och Walther PP skiljer emellertid sig en del på insidan genom olika typer av fjädrar mm.

Eftersom Makarov är gjord helt i stål är den en något tung pistol och har liten magasinskapacitet med moderna mått mätt.

 

Ovan och under syns 12 skotts modellen av Makarov Improved PPM - Courtesy of Max Popenker

Till vänster är PPM isärtagen fältmässigt för t.ex. rengörning. Som synes så tas den isär på samma sätt som Walther PP. Lägg märke till det dubbelradiga magasinet och den grövre kolven.

Om ni vill se ännu större bild så kan ni klicka på bilden till vänster.

 

Tekniska specifikationer PM PPM
Kaliber        (mm) 9x18 mm PM 9x18 improved (PPM)
Total längd (mm) 161 165
Piplängd    (mm) 94 98
Magasinstyp/kapacitet 8 patroner 12 patroner
Vikt oladdad        (kg) 0,730 0,760
Kulhastighet Vo   (m/s) 315 435
Funktion Tungt slutstycke;
Första skottet double action sedan single action
Tungt slutstycke;
Första skottet double action sedan single action

 

PPM

Ryssarna ansåg att 9x18 mm PM var en för svag patron. Man gjorde försök med lättare kulvikt som magnumladdades med nytt trögare krut. Denna lättare kula sköts ut med en hastighet av 435 m/s jämfört med den äldre tyngre som sköts strax under underljudshastigheten med 315 m/s. Samtidigt gjordes magasinet om till ett dubbelradig magasin som tog 12 patroner i st f 8 patroner. Detta gjorde att kolven fick breddas lite. Variationen kallades Makarov PMM.

PPM patronen är kraftig för ett vapen av typen tungt slutstycke. För att bromsa mantelns tillbakagående rörelse så gjorde man spiralformade räfflor i patronläget för att öka friktionen mellan hylsan och patronläget. Detta gällde de tidiga PPM pistolerna. Denna variant slog aldrig igenom. På dagens PPM pistoler så har patronläget vanliga släta sidor. Detta beror på att man har upphört med tillverkningen av den kraftiga PPM patronen eftersom det uppstod olyckstillbud när den starka ammunitionen stoppades i fel vapen.

Den enda fabrik som har tillverkat PM (Makarov) och PPM från Sovjettiden fram till idag är Izhvesk Mekaniska Fabrik.

 

Makarov fortsatte att vara arméns tjänstepistol fram till 2003 då den förklarades som överskottsmateriel och avfördes. Den ersattes då av Yarygin PYa som har den militära beteckningen 6P35. Än idag används den emellertid av polistrupper och andra enheter i Ryssland. Eftersom pistoler fortfarande är lågt prioriterade i ett fattigt Ryssland så är det fortfarande långt kvar till att ens hälften av Makarov pistolerna är utbytta mot Yarygin PYa, se nedan.

 


 

STECHKIN APS

 

 

1951 antogs också APS Stechkin i kalibern 9x18 mm PM för att fylla gapet mellan kpistar och automatkarbiner. Den Röda Armén hade ju antagit Avtomat Kalashnikov AK-47. Ak-47 skulle ersätta alla kpistar och de vanliga infanterigevären och karbinerna. Stechkin är närmast en kulsprutepistol som är omställbar för såväl hel- som halvautomatisk eldgivning.

Denna pistol ansågs vara en perfekt 9 mm pistol på sin tid. Den hade hög magasinskapacitet, double action och fanns i kalibern 9 mm. Konstruktionen hade influerats av hel- och halvautomatiska pistoler från före kriget som Mauser Schnellfeuer, Astras Modello F eller Star.

Hela denna idé var föråldrad. Pistolen var för klumpig för en pistol och patronen för klen för kpist och långt klenare än en automatkarbin som den svenska Ak5. Det är först på senare tid som man har gjort försök med s.k. PDW (Personal Defense Weapon) som använder en helt ny typ av finkalibrig ammunition kraftig nog att slå igenom vanliga skyddsvästar.

Fram till järnridåns fall så var denna pistol mycket sällsynt i väst. Som kuriosa kan noteras att det fanns två välkända personer på andra sidan Atlanten som var innehavare av var sin Stechkin, den ene var Fidel Castro och den andre var John Wayne. Numera påträffas den ofta ute i Europa i halvautomatiskt utförande. De tidiga vapnen hade en löskolv av trä medan de senare tillverkade har en löskolv av plast. De allra senaste som använts av ryska enheter har en löskolv av ståltråd eller ingen löskolv alls eftersom den anses vara för klumpig.

Vapnet är försett med ett 20 skotts tvåradigt magasin.

Stechkin pistolen fungerar också enligt principen tungt slutstycke pistol m/07. Pipan är fast monterad. Första skottet kan avlossas med hjälp av double action eller genom att den utanpåliggande hanen spänns. Resten av patronerna avlossas med single action tryck. Säkringen är en treläges-säkring som när pistolen säkras också fäller hanen.

APS är försedd med en skotthämmare som sitter bakom magasinet i pistolkolven. Den reducerar eldhastigheten vid helautomatisk eldgivning.

 

 

Stechkin APS (Automat Pistol Stechkin)

 

Tekniska specifikationer
Kaliber        (mm) 9x18 mm PM
Total längd (mm) 225
Piplängd    (mm) 140
Magasinstyp/kapacitet 20 patroner/ dubbelradigt
Vikt oladdad        (kg) 1,22
Kulhastighet Vo   (m/s) 340
Mekanisk eldhastighet 600 skott/minut
Funktion Tungt slutstycke;
Första skottet double action sedan single action

 

Vapnet i sina beståndsdelar
APS tas isär på liknande sätt som Walther PP och Makarov

 


 

Den nya ryska armépistolen - 6P35 (Yarygin PYa)
Här ses den ifrån andra sidan.
Pistolen kallas vanligen Yarygin PYa och har den militära beteckningen 6P35.
- Courtesy of Max Popenker

 


 

Källor:

Maxim Popenker, St. Petersburg, Russia; http://world.guns.ru/main-e.htm
Bengt Johansson
Jimmy Johansson
Smith & Smith / Small arms of the world.  A&W Visual library 1960
Diverse Ryska manualer.

 


 

Ryska tre linjers gevär
Ryska Nagantrevolvern och pistoler fram till och med 2:a Världskriget
Ryska pistoler efter 2:a Världskriget.

Åter till samlingssidan